Hovedseksjon

Tyrili

tyriliOpplæringen foregår i små grupper og/ eller det gis individuell faglig veiledning.

Opplæringen gis ut fra læreplanverket for hele grunnopplæringen – grunnskole eller videregående skole – ut fra elevens behov og rettigheter i henhold til opplæringsloven

Skolen tilrettelegger for, og gjennomfører realkompetansevurdering.

På bakgrunn av skolebakgrunn, yrkeserfaring og annen relevant informasjon lager rådgiver sammen med eleven opplærings- og karriereplan.

Kontakt

Skolerådgiver Hilde Bolle tlf. 92668606

Fagtilbud Tyrili