Hovedseksjon

Fagtilbud i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

frisørelever i arbeid

Kontakt rådgiver Hilde Bolle tlf. 22 80 34 54 for nærmere informasjon om hva som tilbys dette semesteret.

På sidene utdanning.no og vilbli.no finner du utfyllende informasjon om videregående opplæring.