Hovedseksjon

Oslo fengsel

avd BOpplæringen foregår i små grupper.

Ved inntak kontaktes skoleavdelingens rådgiver for samtale, kartlegging og planlegging av utdanning og yrkesveiledning. Inntaket foregår kontinuerlig

Skolen tilrettelegger for, og gjennomfører realkompetansevurdering.

Opplæringen er tilpasset den enkelte og tilbudet varierer fra kurs av kortere varighet til tilrettelegging for selvstudium med veiledning på høgskole og universitetsnivå.

Kontakt
Skolerådgiver Ellen Øverlie tlf. 23 30 19 70

Stedlig ansvarlig Aina Irene Weidal  tlf. 23 30 19 71

Fagtilbud Oslo fengsel