Hovedseksjon

Fagtilbud i oppfølgingsklassen, G26

Elever videregående skole

Kontakt Rådgiver Anne Moen tlf. 22 64 41 00 for nærmere informasjon om hva som tilbys dette semesteret.

På sidene utdanning.no og vilbli.no finner du utfyllende informasjon om videregående opplæring.