Hovedseksjon

G26, oppfølgingsklassen

Fasaden til avdeling Grefsenveien 26

Det er til enhver tid ca. 50 deltakere i oppfølgingsklassen på G26. Deltakere lager en skreddersydd karriereplan i samarbeid med karriereveileder, og følger undervisning i mindre grupper med tett pedagogisk oppfølging fra lærere.

 

Hvor er vi:

Oppfølgingsklassen er lokalisert på Sandaker i Oslo, i Grefsenveien 26, derav navnet G26. Vi er samlokalisert med Røde kors Nettverk Etter Soning, Røverkaffe, Red Bike Sykkelverksted, Røverradioen, Nav og Kriminalomsorgen. Sammen er vi et helhetlig Tilbakeføringssenter med et bredt tilbud innenfor utdanning og arbeidstrening.

 

Hva tilbyr vi:

Kartlegging/veiledning/rådgiving

 • Opplæring i fellesfag, inkludert kroppsøving, på videregående skole nivå
 • Påbyggingsfag med og uten fagbrev
 • Programfag innenfor studiespesialisering og yrkesfag tilbys ved kapasitet.
 • Realkompetansevurdering

 

For deltakere som er 23 år eller eldre vurderer vi om den beste løsningen vil være å benytte seg av 23/5-regelen.

 

Hvem kan søke på skoleplass hos oss:

Målgruppene våre er personer som:

 • Soner straff i form av elektronisk kontroll eller annen §16-soning
 • Soner straff i institusjon (§12)
 • Er prøveløslatt med eller uten vilkår
 • Er dømt til Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)
 • Er dømt til samfunnsstraff
 • Har sonet ferdig straff

Hvordan søke skoleplass:

Fyll inn søknadskjema og send til postmottak på e-post: postmottak.gronland.oslovo@osloskolen.no. Husk å merke e-posten med «Søknad til Oppfølgingsklassen». Søkere som får skoleplass, lager en karriereplan sammen med skolens karriereveileder. Lengden på skoleløp vil derfor være individuelt tilpasset.

 

Oppfølgingsklassen følger eksamensoppmeldingsfristene til Privatistkontoret i Oslo:

 • 1. februar (vårsemesteret) og 15. september (høstsemesteret).
 • Standpunktelever vurderes og behandles individuelt.

 

 

Dersom du har spørsmål om inntak eller andre ting, ta kontakt med skolens karriereveileder Anne Moen på e-post: anne.moen1@osloskolen.no , eller telefon: 958 53 849

Karriereveileder bistår med å søke ordinær utdanning, lærlingplass, praksisplass og eller ordinært arbeid. Karriereveileder jobber også sosialpedagogisk og deltar i ansvarsgruppemøter der det er ønskelig.

 

Hvordan foregår inntak:

Inntak skjer kontinuerlig og det kan søkes om plass når som helst i løpet av året.

Vi følger Opplæringsloven og retningslinjene i Tilskuddsordningen når vi vurderer den enkelte søkers rettigheter til opplæring på G26.

 

Hvordan er skoledagen organisert:

Undervisning i tidsrommet kl. 08:30-15:00.

Lunsj i kantina fra klokken 12:00-12:30.

Tillitsvalgt deltaker som sørger for deltakernes medbestemmelse på skolen. 

 

Hva er oppdraget vårt:

Oppdraget vårt er basert på Tilskuddordningen:

Oppfølgingsklassar er viktige for straffedømte som skal fullføre utdanning i samfunnet. Det eksisterer 11 oppfølgingsklassar i landet. Dei skal mellom anna bidra til at lauslatne skal kunne fullføre opplæring som dei har begynt på under soning. Opphaveleg var målsettinga med oppfølgingsklassane å lette overgangen frå utdanning under straffegjennomføring til deltaking i ordinær utdanning for innsette, medan ordninga i dag inkluderer lauslatne og domfelte under friomsorgens ansvar. Det er altså eit mål at domfelte, uavhengig av soningsform, skal kunne fullføre opplæring dei har begynt på under soning.

Oppfølgingsklasser i Norge

I en oppfølgingsklasse kan du få tilpasset opplæring i trygge omgivelser.

Les mer om oppfølgingsklasser på Utvei.no.