Ledelse og ansatte

Rektor

Stedlig ansvarlig Oppfølgingsklassen
rektor
Kristin Husby 
Tlf.: 481 411 83


Assisterende rektor

Stedlig ansvarlig Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt
ass rektor
Terje Bogen 
Tlf.: 22 80 34 54 / 909 11 567


Inspektør

Stedlig ansvarlig Oslo fengsel
avdelingsleder, Oslo fengsel avd B
Hildegunn Hernes 
Tlf.: 23 30 19 70

 

IKT ansvarlig

Mehran Paymard
Tlf.: 23 30 18 32

IKT ansvarlig/nasjonal rådgiver

Bent Dahle Hansen
Tlf.: 902 05 895