Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelsen: 

Rektor

Stedlig ansvarlig Oppfølgingsklassen og Oslo fengsel
rektor Aina Irene Weidal
Aina Irene Weidal

aina.weidal@osloskolen.no
Tlf. 22 64 41 00/ 23 30 19 71

Assisterende rektor

Stedlig ansvarlig Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt
assisterende rektor
Lise Olafsen Løndal

lise.londal@osloskolen.no
Tlf. 22 80 34 54 / 92 25 35 49 

 

IKT ansvarlig

Mehran Paymard
Tlf. 23 30 18 32

IKT ansvarlig/nasjonal rådgiver

Bent Dahle Hansen
Tlf. 902 05 895  

Kontoret: 

Konsulent

 førstesekretær
Pary Taeeb 
Tlf. 480 914 97

Skolerådgivere: 

Oslo fengsel

Ellen Øverlie
Tlf. 23 30 19 67

Oppfølgingsklassen, G26

Anne Moen
Tlf. 22 64 41 00

Oslo ND-senter

Annabeth Wasmuth
Tlf. 458 782 64 / 23 10 40 90

Bredtveit fengsel og sa.

Hilde Bolle 
Tlf. 22 80 34 54

Tyrili

Hilde Bolle 
Tlf. 926 686 06