Ledelse og ansatte

Rektor

Stedlig ansvarlig Oppfølgingsklassen
rektor
Kristin Husby 
Tlf.: 481 411 83


Assisterende rektor

Stedlig ansvarlig Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt
ass rektor
Terje Bogen 
Tlf.: 22 80 34 54 / 909 11 567


Inspektør

Stedlig ansvarlig Oslo fengsel
avdelingsleder, Oslo fengsel avd B
Hildegunn Hernes 
Tlf.: 23 30 19 70

 

IKT ansvarlig

Mehran Paymard
Tlf.: 23 30 18 32

IKT ansvarlig/nasjonal rådgiver

Bent Dahle Hansen
Tlf.: 902 05 895  

Kontor

Økonomikonsulent

Annie Rahman

Mob: 48184206


Førstesekretær

 førstesekretær

Pary Taeeb 
Mob: 48091497

Rådgivere

     

Ellen Øverlie

skolerådgiver, Oslo fengsel

23301925

Anne Moen

skolerådgiver, Oppfølgingsklassen

95853849

Annabeth Wasmuth

skolerådgiver, Oslo ND-senter

45878264/

23104090

Hilde Bolle

skolerådgiver, Bredtveit f og sa.

22167529

Nina Lindbo-Hansen

skolerådgiver, Tyrili

90219619