Hovedseksjon

En ny start i arbeidslivet for tidligere domfelte

illustrasjon

Med utgangspunkt i den enkeltes kvalifikasjoner og ønskerhjelper vi mennesker med hull i CV-en til å finne arbeid innen praktiske yrker.  

Prosjektet samarbeider med bedrifter, institusjoner, fagopplæringskontor og videregående skoler som primært er knyttet til yrkesfaglige utdanninger.  

For nærmere informasjon, kontakt Terje Bogen, tlf 90911567