Driftsstyret

 

Navn Funksjon Representant
Doris Bakken styreleder ekstern
Njål Grimstad medlem ekstern
Pål Endresplass medlem ekstern
Signy Selhi medlem ansatt
Vivill O. Andersen medlem ansatt
Liv Henly varamedlem ekstern
Bjørn Lange varamedlem Ekstern
Mehran Paymard varamedlem ansatt
Mandeep K. Sohi varamedlem ansatt
Kristin Husby sekretær Rektor
Siri Brock-Utne varamedlem ekstern
     

 

Skolens øverste organ er driftsstyret

 

  • Driftsstyret representerer eiers interesser
  • Bygger på at styremedlemmene representerer felles interesser
  • Skal arbeide i tråd med gjeldende politiske målsettinger og etter eiers (Oslo kommune) retningslinjer
  • Skal fremme skolens formål