Driftsstyret

 

Navn

Funksjon

Representant

Arbeidssted

Fra dato

Til dato

Doris Bakken

Styreleder

Ekstern

Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt

01.01.2016

31.12.2017

Rune Berntsen

Styremedlem

Ekstern

Oslo friomsorgskontor

01.01.2016

31.12.2017

Paal Endresplass

Styremedlem

Ekstern

Oslo fengsel

01.01.2016

31.12.2017

Karl Martin Gleditsch

Styremedlem

Ansatte

GVO

01.01.2016

31.12.2017

 

Vivill O. Andersen

 

Styremedlem

Ansatte

GVO

01.01.2016

31.12.2017

Liv Henly

Varamedlem

Ekstern

Kriminalomsorgen region øst

01.01.2016

31.12.2017

Reidar Espedal

Varamedlem

Ekstern

Oslo friomsorgskontor

01.01.2016

31.12.2017

Bjørn Lange

Varamedlem

Ekstern

Oslo fengsel

01.01.2016

31.12.2017

 

Varamedlem

Ansatte

GVO

01.01.2016

31.12.2017

Mehran Paymard

Varamedlem

Ansatte

GVO

01.01.2016

31.12.2017

Kristin Husby

Sekretær

Rektor

GVO

01.01.2016

31.12.2017