Hovedseksjon

Driftsstyret

 

navn

funksjon

representant

Doris Bakken styreleder ekstern
Njål Grimstad medlem ekstern
Pål Endresplass medlem ekstern
Signy Selhi medlem ansatt
Lise Olafsen Løndal medlem ansatt/ass.rektor
Aina Irene Weidal sekretær rektor
Mehran Paymar medlem ansatt
Elise Ulrikke Larsen medlem elev
     
     
     
     

 

Skolens øverste organ er driftsstyret

 

  • Driftsstyret representerer eiers interesser
  • Bygger på at styremedlemmene representerer felles interesser
  • Skal arbeide i tråd med gjeldende politiske målsettinger og etter eiers (Oslo kommune) retningslinjer
  • Skal fremme skolens formål