Driftsstyret

· Doris Bakken (medlem) Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt
· Rune Berntsen (medlem) Oslo friomsorgskontor
· Paal Endresplass (medlem) Oslo fengsel
· Karl Martin Gleditsch (medlem) Grønland voksenopplæringssenter
· Vivill O. Andersen (medlem) Grønland voksenopplæringssenter
· Liv Henly (varamedlem) Kriminalomsorgen, regionskontoret
· Reidar Espedal (varamedlem) Oslo friomsorgskontor
· Bjørn Lange (varamedlem) Oslo fengsel
· Mehran Paymard (varamedlem) Grønland voksenopplæringssenter
· Kristin Husby (sekretær, rektor) Grønland voksenopplæringssenter

Skolens øverste organ er driftsstyret

 

  • Driftsstyret representerer eiers interesser
  • Bygger på at styremedlemmene representerer felles interesser
  • Skal arbeide i tråd med gjeldende politiske målsettinger og etter eiers (Oslo kommune) retningslinjer
  • Skal fremme skolens formål