Hovedseksjon

Avdelinger

Oslo fengsel, tlf. 23301971

Bredtveit fengsel, tlf. 22804556/22804562

G26, tlf 22644100

Tyrili, tlf 90219619

ND-prosjektet, tlf 23104090