Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden. 

Nasjonal sertifiseringsordning 

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor. 

Miljøfyrtårnsertifikat for Grønland voksenopplæringssenter, 2022-2025

Skolens klima- og miljørapport

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Les skolens klima- og miljørapport for 2022

Les skolens klima- og miljørapport for 2021

Les skolens klima- og miljørapport for 2020

Les skolens klima- og miljørapport for 2019

Les skolens klima- og miljørapportfor 2018

Miljøfyrtårn-logo