Hovedseksjon

Fagtilbud i Oslo fengsel

Kontakt rådgiver Ellen Øverlie tlf. 23 30 19 67 for nærmere informasjon om hva som tilbys dette semesteret. 

På sidene utdanning.no og vilbli.no finner du utfyllende informasjon om videregående opplæring.