Hovedseksjon

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll kan idømmes rusmiddelmisbrukere, som begår kriminalitet på grunn av misbruket, som et alternativ til ubetinget fengsel. I tillegg til rådgiver fra utdanningsetaten(GVO), utgjøres Oslo ND-senter av et tverrfaglig team med tilsatte fra kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten og velferdsetaten.

Les mer om Narkotikaprogram med domstolskontroll på Kriminalomsorgens nettsider

Ta gjerne kontakt med Oslo ND-senter på tlf. 23 10 40 90.