Hovedseksjon

Digitale ferdigheter

IKT er et aktivt hjelpemiddel for alle våre deltakere i læringsarbeidet både i datakursundervisningstimene, til lekselesing og selvstudium. Våre deltakere kan ikke kommunisere ved hjelp av IKT. De får likevel opplæring i digitale verktøy som benyttes i arbeidet med fagene og for å gjennomføre eksamen.

GVO benytter en egen nettløsning for innsatte, DFS (Desktop for skolen), som ble innført i Oslo fengsel og Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt i 2015.

Det er viktig at våre deltakere lærer hvordan IKT skal benyttes i kunnskapssamfunnet og får oppøvd sine ferdigheter i bruk av digitale verktøy.

Vi gjennomfører IKT-kurs på ulike nivå, blant annet Microsoft Office, Adobe Creative Suite og i digitale fortellinger.  For å realisere målene for IKT som en grunnleggende ferdighet, har vi siden 2010 satset på ny og aktuell teknologi for våre deltakere og lærere. Smartboard finnes i alle undervisningsrom, og benyttes interaktivt i de fleste fag.