Hovedseksjon

Vi blir en del av Sinsen Voksenopplæring

logo, firmanavn

Bakgrunnen for dette er blant annet at Statsforvalteren i Viken gjennomførte et tilsyn av fengselsundervisningen i 2021. Som en konsekvens av tiltakene etter pålegg i tilsynet, er det besluttet at GVO har behov for å styrke profesjonsfellesskapet når det gjelder særlig elevforvaltningen.

Den strukturelle endringen skjer også som en følge av at deltakertallet i fengselsundervisningen i Oslo på sikt vil reduseres. Både den midlertidige stengningen av Bredtveit kvinnefengsel og at det planlegges å stenge ned og bygge nytt Oslo fengsel med 100 færre soningsplasser, vil påvirke tilbudet i GVO.

Fengselsundervisningen i Oslo vil fortsatt ha en egen leder, Aina Weidal, som nå er rektor på GVO. 

Hun vil få en stilling tilknyttet ledergruppa ved Sinsen VO.