Hovedseksjon

Musikk i fengsel og frihet - 30 år!

Engla og Banditta

Det ble feiret med konsert ved bandet Engla & Banditta, der alle har vært innom kriminalomsorgen på en eller annen måte. Huskoret var med på flere låter, og det var taler og blomsteroverrekkelser. Tilbudet, Musikk i fengsel og frihet, kom veldig raskt innunder Norsk Musikkråd - etterhvert Musikkens studieforbund, noe som gjorde det mulig å søke om finansiering fra flere steder. Venja initierte og ledet prosjektet i 20 år.  Det ble i løpet av disse årene opprettet musikktilbud på 25 soningssteder i landet. Venja har også hele denne tiden jobbet som musikkpedagog / musikkterapeut ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. De første ti årene jobbet hun innunder fritidslederavdelingen og daværende fritidsleder Bente Hagesæther Scheel. I år 2000 ble det opprettet en 100% stilling både på Bredtveit og Oslo fengsel innunder Grønland voksenopplæringssenter. Først var det er prøveprosjekt finansiert av Fylkesmannen i Hordaland (Nå statsforvalteren Vestlandet) Etter to år ble det fast finansiering i Grønland voksenopplæringssenter. Tilbudet er fremdeles innunder Musikkens studieforbund, og videreutvikles stadig.