Miljøfyrtårn

Byråd Lan Marie Nguyen Berg overrakte plaketten.

I 2019 vil vi jobbe videre med:

·       Innføring av Osloskolens standardiserte kildesorteringssystem på alle avdelinger

 

·       Utarbeide nye undervisningsopplegg og ulike små miljøprosjekter sammen med våre deltakere