Kriminelt gode kaker!

krinelt gode kaker

Baking og matlaging er Bredtveit-kultur, det planlegges baking til bursdagsfeiringer, «fredagskos» og til andre anledninger. Ideen om ei kakebok ble skapt gjennom de innsattes engasjement og bakeglede.

Entreprenørskapsgruppa på skolen tok oppdraget, og målet ble snart formulert: «Vi skal lage ei kriminelt god kake- og dessertbok med oppskrifter fra Bredtveit fengsel. Vi har som mål at boka skal utgis.»

Målet er nådd, og fredag var det høytidelig boklansering på Bredtveit med besøk av blant andre ordfører Marianne Borgen og direktør for utdanningsetaten Astrid Søgnen.

Vi er stolte av deltagernes engasjement, pågangsmot, innsats og tålmodighet.

Boka kan kjøpes ved å kontakte Grønland voksenopplæringssenter mailto:gronlandvo@ude.oslo.kommune.no. og hos «Fengslende design», Kampen nærmiljøstasjon i Bøgata på Kampen.