Hovedseksjon

Musikk, dans og drama

Musikkurskor er allsidig, og varierer stort i nivå og temaer. Musikkurs strekker seg fra kor til band, til komposisjon og instrumentalopplæring. I musikkurs er vi opptatt av musikkens egenverdi, men vi er også opptatt av at arbeidet med musikk har en overføringsverdi til andre situasjoner. Les mer om programområdet på vilbli.no