Hovedseksjon

Fellesfag

fellesfag

De som ønsker å ta et eller flere av disse fagene må ha bestått vg 1, ha gode allmennkunnskaper og være godt motivert for skolearbeid. Vi følger læreplanene i faget og våre deltakere går vanligvis opp som privatister til eksamen. Muntlig eksamen utarbeides og arrangeres på den enkelte avdeling, de skriftlige eksamensoppgavene er sentralt gitt, men gjennomføres lokalt.