Hovedseksjon

Tegnekurs

Kursinnhold

Du får øve på å:

  • Tegne ulike gjenstander 
  • Skape en illusjon av 3 dimensjoner ved bruk av skygge og perspektivtegning 
  • bruke teknikker for å tegne det du ser 
  • Bildekomposisjon
  • Bildeanalyse: Forstå bilder og gi mening til egne bilder