Hovedseksjon

Musikk

korMusikkurs er allsidig, og varierer stort i nivå og temaer. Musikkurs strekker seg fra kor til band, til komposisjon og instrumentalopplæring. I musikkurs er vi opptatt av musikkens egenverdi, men vi er også opptatt av at arbeidet med musikk har en overføringsverdi til andre situasjoner. Målene bygger på musikk, dans og drama Vg1, programfagene: Musikk og lytting, og Kunnskapsløftets  generelle del (Det skapende menneske og det arbeidende menneske. Læreplanen bygger også på utdrag av Ludvigsen utvalgets fire kompetanseområder med vekt på "å kunne kommunisere, samhandle og delta", "å kunne lære: planlegge, gjennomføre og vurdere egne lærings- og arbeidsprosesser" og "å kunne utforske og skape".

Les mer om musikk, dans og drama her: vilbli.no