Hovedseksjon

Livsmestring

Livsmestrisamtaleng er et kurstilbud til deg som ønsker å samtale med andre om livets små og store spørsmål. I Livsmestring har vi dialoger om temaer som "Frihet", "Lykke", "Tap" og "Fordommer" der alle deltakerne, også lærerne, deltar på lik linje. Målet med dialogene er ikke å finne et fasitsvar, men sammen å utforske flere mulige svar. Livsmestring passer best for deg som liker å stille spørsmål, har behov for å utforske egne og andres meninger og evnen til å lytte til andre.

 

Les om et lignende prosjekt i England, PrisonDialogue, her:

https://www.prisondialogue.org/