Ledelse og ansatte

Rektor

Stedlig ansvarlig Oppfølgingsklassen

rektor

Kristin Husby Mob: 48141183

 

Assisterende rektor

Stedlig ansvarlig Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

ass rektor

Terje Bogen 

Mob: 90911567
Tlf: 22803454

 

Inspektør

Stedlig ansvarlig Oslo fengsel

avdelingsleder, Oslo fengsel avd B

Hildegunn Hernes tlf. 23301970

 

IKT ansvarlig

Mehran Paymard

Tlf: 23301832

 

IKT ansvarlig/nasjonal rådgiver

Bent Dahle Hansen

Mob: 90205895