Oppfølgingsklassen har flyttet til G26

utsida

Vi er nå samlokalisert med Røde Kors - Nettverk etter soning som gir tilbud om arbeidstrening i kafe Tandem og i sykkelverkstedet Red Bike.  Nettverk etter soning har også mange aktivitetstilbud for innsatte og løslatte sammen med sine frivillige. Disse tilbudene kan også våre deltakere benytte seg av.

Vår oppfølgingsklasse tilbyr undervisning og mulighet for å ta privatisteksamen på videregående skoles nivå. Fagene vi tilbyr er norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og historie i tillegg til programfagene i service og samferdsel.  Tilbudet gis til løslatte og samfunnsstraffdømte i Oslo og Akershus. Når innsatte i Oslo og Akershus har påbegynt utdanning under soning, kan de fullføre sine eksamener hos oss. Det samme gjelder de som gjennomfører samfunnsstraff eller elektronisk kontroll. Rådgiver må gjennomføre en samtale og vurdere muligheter for inntak som kan skje gjennom hele året.

Både deltakere og lærere/ledelse er veldig fornøyd med de nye skolelokalene våre. Offisiell åpning vil bli 18. oktober 2017.

undervisningsromLyst og trivelig allrom