Nye skolelokaler i Oslo fengsel

rektor takker for innsatsen

Intense dager med nedpakking av skolen rett før sommerferien, gikk over i varme dager med flytting av store mengder møbler, bøker og skolemateriell.

Med god hjelp av innsatte og driften i Oslo fengsel er vi nå på plass i lokaler som er langt lysere, renere og mye mer funksjonelle enn de vi flyttet fra.

Mandag 15. oktober ble skolen formelt åpnet med 80 gjester tilstede. Rektor Kristin Husby og fengselsleder Øyvind Alnæs klippet snoren til stor glede for både lærere og elever. Vi er takknemlige for en fin feiring og for de gode rammene vi nå har til undervisning og opplæring.