Keys to Oslo

keys to oslo

Se presentasjonsfilmen

Juryens begrunnelser er:

BESTE PRESENTASJON: Vinneren er: Keys to Oslo, Oslo fengsel

 Vinneren har en god storytelling som gjør at vi får lyst til å kjøpe produktet. De forklarer godt produksjonsprosessen fra start til ferdig produkt. Produktet selges godt gjennom presentasjonen. De bruker ulike visuelle hjelpemidler, i form av film, bilder, musikk og tekst. Presentasjonen er fengende og pulserende.

 

BESTE FORRETNINGSPLAN: Vinneren er: Keys to Oslo, Oslo fengsel

Vinneren har en tydelig beskrevet forretningside og mål. De har en god organisering av bedriften. Økonomien ivaretas og beskrives gjennom bruk av kriminalomsorgens interne skjema. De viser et godt markedspotensial, har en klar fremdriftsplan og god HMS dokumentasjon. De skårer godt på alle kriterier og har en meget godt gjennomarbeidet og oversiktlig forretningsplan.

 

OPPDRAGSGIVERNES PRIS: Vinneren er: Keys to Oslo, Oslo fengsel

Vinneren skilte seg klart ut. Kombinasjonen brukervennlighet, design og nytte gjorde at dette produktet kom på toppen. Profilering av destinasjonen kommer tydelig fram gjennom et meget godt og tiltalende design. Ideen er overførbar til ulike destinasjoner og er en salgbar suvenir. Produktet egner seg godt for kommersialisering og bør presenteres for bransjen.