Fellesfag

fellesfag

Vi tilbyr fellesfagene norsk, engelsk, historie, samfunnsfag, naturfag og matematikk, studiespesialiserende program på vg2 og vg3 - nivå. De som ønsker å ta et eller flere av disse fagene må ha bestått vg 1, ha gode allmennkunnskaper og være godt motivert for skolearbeid. Vi følger læreplanene i faget og våre deltakere går vanligvis opp som privatister til eksamen. Muntlig eksamen utarbeides og arrangeres på den enkelte avdeling, de skriftlige eksamensoppgavene er sentralt gitt, men gjennomføres lokalt.

 

Les mer om fellesfag, studiespesialiserende her:

http://www.akademiet.no/nb-no/privatist/studietilbud/fellesfag-studiespesialisering