Yoga

Med rolig musikk, yoga og mindfulness får dagen en annerledes start, fjernt fra fengselsrutiner og stress. Både fysiske utfordringer, fokus på pust og avspenning er sentrale elementer. Yoga er et skoletilbud som tilbys alle deltakere på GVO avdeling B som et kurstilbud.