Narkotikaprogram med domstolskontroll

ndND kan idømmes rusmiddelmisbrukere, som begår kriminalitet på grunn av misbruket, som et alternativ til ubetinget fengsel. I tillegg til rådgiver fra utdanningsetaten(GVO), utgjøres Oslo ND-senter av et tverrfaglig team med tilsatte fra kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten og velferdsetaten.

http://www.kriminalomsorgen.no/narkotikaprogram-meddomstolkontroll.237893.no.html

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Oslo ND-senter, tlf 23 10 40 90