Oppfølgingsklassen, avdeling Sentrum

sentrumInntak foregår gjennom hele året.
Ved inntak kontaktes skoleavdelingens rådgiver for samtale, kartlegging og planlegging av utdanning og yrkesveiledning.
Opplæringen foregår i små grupper og er tilpasset den enkelte. Vi tilbyr kurs som tar sikte på eksamen på videregående skoles nivå. Det er mulig å ta enkeltfag slik at skolegangen kan kombineres med for eksempel deltidsjobb
Skolen tilrettelegger for, og gjennomfører realkompetansevurdering.

Kontakt Skolerådgiver og oppfølgingsleder Anne Moen: 22 94 33 40 mob: 905 13 906