Hovedseksjon

Art and Design

printKurs i fotografering og bildebehandling med Photoshop, og i forskjellige trykketeknikker: Linotrykk, gravering, silketrykk og tresnitt. Det arbeides fra idéutvikling til ferdig produkt. Hvert kurs varer 4 uker og foregår på engelsk.